Logga in


Logga in med ditt konto i Kvalitetsnyckeln


Om Skadenyckeln

Skadenyckeln är ett system där Energiföretagen Sveriges medlemmar kan rapportera in skador på ledningar och ventiler, för både fjärrvärme- och fjärrkyldistributionssystem. Inrapportering sker i nuläget manuellt via ett webbgränssnitt. Den är även utvecklad till att kunna ta emot en importfil som medför att man kan importera en fil från fjärrvärmeföretagets eget NIS/GIS eller dokumentationssystem.

För att kunna registrera en skada i systemet behöver man vara registrerad som skaderapportör i Kvalitetsnyckeln. Den som är administratör för Kvalitetsnyckeln på fjärrvärmeföretaget kan göra denna registrering. Då man läggs man upp som användare får man ett specifikt användarnamn och lösenord varpå man kan logga in och rapportera in skador. En manual som beskriver hur man ska använda Skadenyckeln finns på hemsidan, vilken är åtkomlig efter inloggning.

Systemet är öppet för löpande inrapportering under året, och efter årsskiftet sammanställs de inrapporterade uppgifterna av Energiföretagen Sverige. Skadestatistik för föregående år kommer att publiceras i en rapport under februari månad.